DUGUN SALONU DENETIMI ISO 9001:2015

DUGUN SALONU DENETIMI ISO 9001:2015

Pandemi nedeniyle düğünlerin yasaklanması nedeniyle zor günler geçiren salon işletmecileri, normalleşme sürecine hazırlık aşamasında ISO 9001:2015 belgesi alıp, ‘Güvenli Düğün Projesi’ni hayata geçirecek. Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası’nın halk sağlığını korumayı ve hizmet kalitesini artırmayı hedeflediği projede, normalleşme döneminde yapılacak düğünlerde kurallara uyulmayan salonları, ‘gizli davetli’ denetleyecek.

 

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/gizli-davetli-dugun-salonlarini-denetleyecek-41731476

ISO 50001 ENERJİ VERİMLİLİĞİ SERTİFİKASI

ISO 50001 Tanımı

ISO 50001, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan bir standarda dayalı şirket düzeyinde bir sertifikadır. Standart, enerjiyi daha verimli kullanmak amacıyla bir enerji yönetim sisteminin kullanılmasını gerektirir. Standart, diğer bazı ortak ISO standartlarına benzer bir sürekli iyileştirme yönetim sistemi modeline dayanmaktadır. Sertifika bir şirketin bir enerji politikası geliştirmesini, politikaya ulaşmak için hedefler oluşturmasını, hedeflere ulaşmak için verileri kullanmasını, politika etkinliğini ölçmesini ve politikada sürekli olarak iyileştirmeler yapmasını gerektirir.
ISO 50001 sektöre özgü değildir ve bir enerji yönetim sistemi uygulamak ve sürdürmek isteyen herhangi bir kuruluş için tasarlanmıştır.

DAKKS Akredite 50001 Belgesi almak için bize başvurabilirsiniz.

Firmamızın Ulusal ve Uluslararası denetimi size ekonomik ve doğru çözüm sunacaktır.

 

 

 

 

Iso 9001: 2015 Kalite Belgesi Iso Belgesi – Ce Belgesi – Iso 14001 Iso 27001
Ohsas 18001 – Iso 22000 Haccp Ifs Brc Iyi Tarim Denetimi
Iso 17025 – Gost Belgesi Iso 50000
Sedex Bsci
Bsi Denetimleri
Csa Onayı
IIcrc Sertifika Certification
Class Denetimi Lvd Testi En 12100 Testi
British Spa Denetimi (bisa)
Tse Belgesi – Satış Sonrası Yeterlilik
Kapasite Raporu – Garanti Belgesi
Kosgeb Üyeliği Gıda Sicil İzni Tarım Bakanlığı Çalışma Iznı
Kalkınma Ajansı Projeleri
Ucretsiz Egitim (Iso 9001 Kalite Yonetim Sistemi Egitimi )
Ücretli Eğitimler (iç Tetkikçi Eğitimi_ Çevre Yonetim Sistemi Eğitimi_ Ohsas İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi_ Kaynakçı Eğitimi_ )
Tüm Eğitimlerimizde Uluslararası Geçerli Sertifika Verilir

CE BELGESİ

Avrupa Birliği Kendi içinde bir Satılan Mallar için bir denetim ve standardizasyon kurmuştur. Bu Kurum ilerleyen yıllarda tüm ülkelerde kabul görmüştür. Bugün Ce Belgesi olamayan ürünler dünyadaki tüm piyasalarda satılmamaktadır. Ce İşaretlemesinin alanı her geçen gün artmaktadır. Harmonize Standartlar gittikçe Dünyadaki her ülkede Ürün standardı olmaktadır.

YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ

2000/9/EC             Cableway installations
(EC) 1907/2006     Chemical substances (REACH)
89/106/EEC           Construction products (CPD)
(EU) 305/2011       Construction products (CPR)
(EC) 1223/2009     Cosmetics
92/42/EECE           Codesign – Hot-water boilers
2010/30/EUE        Codesign and energy labelling
2009/125/ECE       Codesign and energy labelling
(EC) 1221/2009     Eco-management and audit scheme (EMAS)
2014/30/EU           Electromagnetic compatibility (EMC)
2014/34/EU           Equipment for explosive atmospheres (ATEX)
2014/28/EU           Explosives for civil uses
2009/142/EC         Gas appliances (GAD)
2014/28/EU           Inspection of pesticide application equipment
2014/33/EU           Lifts
2014/35/EU           Low Voltage (LVD)
2006/42/EC          Machinery (MD)
2014/32/EU           Measuring instruments (MID)
93/42/EEC             Medical devices (MDD)
90/385/EEC          Medical devices: active implantable
98/79/EC               Medical devices: in vitro diagnostic
(EC) 765/2008     New legislative framework (NLF)
2014/31/EU          Non-automatic weighing instruments (NAWI)
94/62/EC              Packaging and packaging waste
89/686/EEC         Personal protective equipment (PPE)
2014/68/EU          Pressure equipment (PED)
2013/29/EU         Pyrotechnic articles
2014/53/EU         Radio and telecommunications terminal equipment (RTTE)
2008/57/EC         Rail system: interoperability
2013/53/EU         Recreational craft
2011/65/EU          Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)
2014/29/EU         Simple Pressure Vessels
2009/48/EC        Toys safety

CE işaretleme süreci
CE markalama işlemi
Burada, CE işaretleme işleminin Avrupa Birliği içinde nasıl çalıştığına dair detaylı ve ilginç bir açıklama yapacağız. Gelişimden pazara en verimli ve yasal şekilde nasıl ürün tedarik ediyorsunuz?

Ancak, karmaşık ve uzun açıklamaları okumak istemiyorsanız, yalnızca burayı tıklayın ve basit

CE işaretleme süreci iş akışımıza göz atın.

1- AB direktiflerini belirleme
2- Standartların seçilmesi
3- Onaylanmış kuruluş
4- CE işareti için test
5- Teknik dosya
6- Uygunluk beyanı
7- İşaretleme / etiketleme ürünleri

AB direktifleri, bir ürünün AB içinde satılabilmesi için yerine getirmesi gereken temel gereklilikleri detaylandırmaktadır. Bir direktif, tüm AB üyelerini, direktifin ulusal bir yasa olarak uygulanmasını teşvik etmek için bir ifade niteliğindedir. Bu nedenle, tüm direktifler ulusal yasa, yönetmelikler ve hükümlere tabidir veya uygulanacaktır – bunlar, üretici, ithalatçı veya distribütörün izlemesi gereken kurallardır. Ancak direktifler, yasalar, yönetmelikler ve hükümler yasal belgelerdir ve bazen yorumlanması biraz zor olabilir. Üreticilerin hayatı kolaylaştırmak için teknik standartlar üretildi. Teknik standartlar, ürünün direktifteki güvenlik gereksinimlerini karşılamak için uyması gereken gerekli şartları ve teknik özellikleri belirtmektedir. Her bir direktif için, direktifin temel gereklerini karşılamak için bir dizi standart “onaylanmıştır”. Bunlara harmonize standartlar denir. Bir standart bir veya birkaç direktifle uyumlu hale getirilebilir. Bu temel olarak, eğer ürün standarttaki teknik gereklilikleri karşılarsa, direktifteki temel gereklilikleri otomatik olarak karşıladığı anlamına gelir. Bu genellikle hayatı kolaylaştırır, çünkü direktifin yasal metnini yorumlamaya gerek yoktur.
Geçerli AB direktiflerini belirleme
Ürününüz için geçerli direktifleri belirlemek, tüm CE işaretleme sürecinin en önemli adımıdır. Tüm sonraki adımlar, ürüne uygulanacağı belirlenen AB direktifleri üzerine inşa edilmiştir.
Bir ürün genellikle birden fazla direktifin altına girer. Bununla birlikte, bir üretici CE’yi ürünü aynı anda iki güvenlik direktifine karşı işaretleyemez. Örneğin, LVD’ye veya Makine Direktifine karşı işaretlenebilecek bir atık madde, ürün için en uygun direktif için CE işaretli olmalıdır.
CE işareti ile ilgili direktiflere ek olarak, üreticinin dikkate alması gereken başka birkaç direktif vardır. Bunlar genellikle çevresel ve sürdürülebilirlik konularını ilgilendirir; örneğin WEEE, REACH, Pi Direktifi.
Ürününüze hangi direktiflerin uygulanacağını belirlemek için aşağıdaki soruları dikkate alarak başlayın:
Ürünü kim kullanacak?
Ürün hangi koşullarda kurulur / kullanılır?
Ürün ev ya da endüstriyel / tarımsal kullanım için mi tasarlanmıştır?
Hangi AB ülkeleri ürün için mi tasarlandı? (Bazı ülkelerin hala belli ulusal hükümleri vardır)
Ürününüz için hangi direktifin geçerli olduğundan emin değilseniz, hizmetimizi kullanmanızı öneririz. Ürününüz için geçerli direktifleri otomatik olarak bulacağız. Ayrıca, bir onaylanmış kuruluş, denetleyici makam veya ulusal akreditasyon kurumu ile irtibat kurabilirsiniz.
Standartların seçilmesi
Ürününüz için hangi AB direktiflerinin geçerli olduğunu belirledikten sonra, ürünün bu direktiflerin gerekliliklerini karşıladığını kanıtlamak üretici veya ithalatçı olarak sizin sorumluluğunuzdadır. Direktiflerden türetilen uyumlaştırılmış standartları izleyerek ve gerekli şartlara ve teknik şartnamelere uyarak en kolay şekilde yapılır.
Bir ürün uyumlaştırılmış bir standartta ilgili gereksinimleri karşıladığında, uygunluk varsayımı verilir. Yani, standartların tüm gereksinimleri karşılanırsa, ilgili AB direktiflerinin gereksinimleri de karşılanır.
Ürünün direktiflere uygunluğunu sağlamak için standartları bir temel olarak kullanmak zorunlu değildir, ama kesinlikle en kolay yoldur. Ancak başka yollarla da uyum sağladığınız için özgürsünüz.
Onaylanmış kuruluşlar
Onaylanmış kuruluş, belirli ürünlerin CE uygunluğunu değerlendirmek için bir AB ülkesi tarafından belirlenen bir kuruluştur. Bu kuruluşlar, teknik dosya ve test raporlarının gözden geçirilmesi gibi uygunluk değerlendirmesiyle ilgili görevleri yerine getirir. Her AB direktifi, şartlarını yerine getirmek için onaylanmış bir kuruluşun yardımına ihtiyacınız olup olmadığını belirtecektir. Bu, tüm ürünler için zorunlu değildir, bu yüzden geçerli direktiflerin ne istediğini bilmeniz önemlidir. Tested Belgelendirme ürününüz için Onaylanmış Kuruluş gerekip gerekmediğini belirleyecektir.

EĞİTİM

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ

Kuruluşumuz Uzun yıllardır;

Iso 9001 14001 18001 22000 27001 17025   Ce Belgesi Sedex Denetimleri

konularında Temel ve İç tetkikçi eğitimleri vermektedir.

Eğitimlerimiz Baş denetçiler tarafından ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

Iso 17025 Laboratuvar Yönetim Sistemi Eğitimi ve Danışmanlığımız akreditasyon konusunda işlerinizi kolaylaştıracaktır.

Eğitim Takvimi konusunda bilgi akmak için Lütfen Sayfamızı takip edin. 

Iso 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Temel ve İç tetkik Eğitimimiz

Şubat Mayıs Ağustos Kasım Aylarının 2. Cumartesi pazarıdır.

Iso 14001

Iso 18001

Iso 27001

Iso 17025

Eğitimlerimiz için Lütfen Mail Atın.

Mail adresimiz info@testede.net

 

BELGELENDİRME

Kalite Belgeleri konusunda Turkak, Ias, Dac akreditasyonlarında  belgelendirme denetimi Yapmaktayız.

Iso 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi, Kalite

Belgesi, Kalite Planı Kalite El Kitabı, Kalite Risk Planı, Kuruluşun Bağlamı, Proses Haritası

Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi, Risk Analizi, ÇED İzni, ÇED Gerekmez İzni Çevre Ölçümleri

Iso 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgelendirme, İş Güvenliği Eğitimleri, Risk Analizi, İş Güvenliği Ölçümleri

Iso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Risk Analiz, HACCP Planı, CCP OGP Oluşturulması.

Iso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, BGYS Politikası

Iso 50001 Enerji Güvenliği Yönetim Sistemi

Iso 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi.

Iso 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

Iso 28361

Iso 22301

Iso 20000

Iso TS 13298

Sedex Denetimi

KURUMSAL

TESTED Markası ile uzun yıllardır Iso 9001 14001 18001 22000 27001 Sedex ve Ce İşaretlemesi Belgelendirmesi yapmaktadır.

Kuruluşumuz etkin, ekonomik ve uzman personeliyle Kalite Yönetim Sistemleri Belgelendirmesinde size hizmet vermektedir.

Birçok Standart 2017 yılında kapsamlı revizeler geçirmiştir. Iso 9001 :2015 Standardı en geniş revizyonu bu versiyonda gördü. Kalite Yönetim Sisteminde artık Risk Analizi ve Risk bazlı düşünme geldi.

Iso 14001 Standardı yenilenenlerden birisi.

Iso 17025 Standardı da artık yenilendi. 2018 Yılında uygulanmaya başlanacak olacaklardan.

Tüm bu konularda eğitim ve belgelendirme yapmaktayız.