Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

Çevre Günümüzde daha çok korunması gereken bir olaydır.

Hepimizin gerek birey gerek işletme kurum müessese olarak ciddiyetle eğilmeliyiz.

Iso 14001 Standardı bize bunu hangi yollarla yapacağımızı anlatır.

Iso 14001 uygulama olarak

Önce çevre risklerimizi belirlememizi ister

Risk Analizi ile biz çevreye hangi yünlerden zarar verme olasılığımızı değerlendiririz.

Risk analizindeki risklere hangi önlemler alacağımızı sorarız.

Bu şekilde önlemlerimizi sıralarımız ve varsa Yasal yükle