ISO 50001 ENERJİ VERİMLİLİĞİ SERTİFİKASI

ISO 50001 Tanımı ISO 50001, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan bir standarda dayalı şirket düzeyinde bir sertifikadır. Standart, enerjiyi daha verimli kullanmak amacıyla bir enerji yönetim sisteminin kullanılmasını gerektirir. Standart, diğer bazı ortak ISO standartlarına benzer bir sürekli iyileştirme yönetim sistemi modeline dayanmaktadır. Sertifika bir şirketin bir enerji politikası geliştirmesini, politikaya ulaşmak için hedefler […]

Textile Manufacturing

Tested are manufacturing at Turkey Istanbul Tested are good quality Tested are good time Tested are good fee. The BEST Garment Factory Cutting Sewing Ironing Quality control and packaging Shirts Trousers T-Shirst Sweatshirts Shorts