ISO 50001 ENERJİ VERİMLİLİĞİ SERTİFİKASI

ISO 50001 Tanımı

ISO 50001, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan bir standarda dayalı şirket düzeyinde bir sertifikadır. Standart, enerjiyi daha verimli kullanmak amacıyla bir enerji yönetim sisteminin kullanılmasını gerektirir. Standart, diğer bazı ortak ISO standartlarına benzer bir sürekli iyileştirme yönetim sistemi modeline dayanmaktadır. Sertifika bir şirketin bir enerji politikası geliştirmesini, politikaya ulaşmak için hedefler oluşturmasını, hedeflere ulaşmak için verileri kullanmasını, politika etkinliğini ölçmesini ve politikada sürekli olarak iyileştirmeler yapmasını gerektirir.
ISO 50001 sektöre özgü değildir ve bir enerji yönetim sistemi uygulamak ve sürdürmek isteyen herhangi bir kuruluş için tasarlanmıştır.

DAKKS Akredite 50001 Belgesi almak için bize başvurabilirsiniz.

Firmamızın Ulusal ve Uluslararası denetimi size ekonomik ve doğru çözüm sunacaktır.