CE BELGESİ

Avrupa Birliği Kendi içinde bir Satılan Mallar için bir denetim ve standardizasyon kurmuştur. Bu Kurum ilerleyen yıllarda tüm ülkelerde kabul görmüştür. Bugün Ce Belgesi olamayan ürünler dünyadaki tüm piyasalarda satılmamaktadır. Ce İşaretlemesinin alanı her geçen gün artmaktadır. Harmonize Standartlar gittikçe Dünyadaki her ülkede Ürün standardı olmaktadır.

YENİ YAKLAŞIM DİREKTİFLERİ

2000/9/EC             Cableway installations
(EC) 1907/2006     Chemical substances (REACH)
89/106/EEC           Construction products (CPD)
(EU) 305/2011       Construction products (CPR)
(EC) 1223/2009     Cosmetics
92/42/EECE           Codesign – Hot-water boilers
2010/30/EUE        Codesign and energy labelling
2009/125/ECE       Codesign and energy labelling
(EC) 1221/2009     Eco-management and audit scheme (EMAS)
2014/30/EU           Electromagnetic compatibility (EMC)
2014/34/EU           Equipment for explosive atmospheres (ATEX)
2014/28/EU           Explosives for civil uses
2009/142/EC         Gas appliances (GAD)
2014/28/EU           Inspection of pesticide application equipment
2014/33/EU           Lifts
2014/35/EU           Low Voltage (LVD)
2006/42/EC          Machinery (MD)
2014/32/EU           Measuring instruments (MID)
93/42/EEC             Medical devices (MDD)
90/385/EEC          Medical devices: active implantable
98/79/EC               Medical devices: in vitro diagnostic
(EC) 765/2008     New legislative framework (NLF)
2014/31/EU          Non-automatic weighing instruments (NAWI)
94/62/EC              Packaging and packaging waste
89/686/EEC         Personal protective equipment (PPE)
2014/68/EU          Pressure equipment (PED)
2013/29/EU         Pyrotechnic articles
2014/53/EU         Radio and telecommunications terminal equipment (RTTE)
2008/57/EC         Rail system: interoperability
2013/53/EU         Recreational craft
2011/65/EU          Restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS)
2014/29/EU         Simple Pressure Vessels
2009/48/EC        Toys safety

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir